Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
สถานที่ : ณ ห้องเอนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-05-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัด โครงการ “เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสนที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140