Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทาง
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 17-05-2559เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ตำแหน่ง นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย นักวิชาการเกษตร จำนวน 13 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140