Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567
[ 22-02-2567 ]คณะเกษตร กำแพงแสน สนองนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 02-02-2567 ]ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กฯ
[ 01-02-2567 ]บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าเกษตร
[ 21-01-2567 ]ร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มก. (พ.ศ. 2567-2570)
[ 23-11-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 7 (KU GROW)"
[ 22-11-2566 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-11-2566 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565
[ 12-11-2566 ]แถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26
[ 31-10-2566 ]การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ 1/2567
[ 20-04-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาพืชไร่นา
[ 14-02-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 30-01-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชากีฏวิทยา
[ 15-12-2565 ]พิธีเปิดป้ายอาคารบริการวิชาการ และการมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
[ 29-10-2565 ]ติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot