Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีถังทิ้งหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 22-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 20-03-2563 ]ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 4
[ 18-03-2563 ]วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-03-2563 ]คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และผู้บริหาร เยี่ยมชมผลผลิตแปลงฝึกงานนิสิตคณะฯ
[ 18-03-2563 ]รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-03-2563 ]คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เข้าพบปะหารือ
[ 14-03-2563 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-03-2563 ]บริษัท เจียไต๋ จํากัด มอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช นูริช ตราเจียไต๋
[ 12-03-2563 ]ค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กีฏวิทยาและจุลชีวัน
[ 12-03-2563 ]บุคคลากร เป็นตัวแทนของ มก. ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. 2562
[ 04-03-2563 ]โครงการแนะนำการเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
[ 28-02-2563 ]การใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
[ 26-02-2563 ]แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบ 15 ปี
[ 26-02-2563 ]วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
 
หน้า 25 / 123 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140