Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-11-2560 ]ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าแสดงความยินดีคณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 06-11-2560 ]อาจารย์และนักศึกษาจาก Brawijaya University เข้าศึกษาดูงาน
[ 02-11-2560 ]ร่วมทอดกฐิน มก.กพส. ณ วัดห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
[ 01-11-2560 ]ส่งมอบงานคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-11-2560 ]ดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะฯ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 26-10-2560 ]ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[ 25-10-2560 ]มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ไฟไหม้บ้าน
[ 19-10-2560 ]ร่วมพิธี MOU ยกระดับผักและผลไม้ไทย: โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
[ 17-10-2560 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาของกลุ่ม บ. อีสท์ เวสท์ ซีด
[ 13-10-2560 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9
[ 10-10-2560 ]อาจารย์จาก Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าหารือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 07-10-2560 ]เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 07-10-2560 ]ร่วมดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ฯ
[ 06-10-2560 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ประดับต้นดาวเรือง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
[ 06-10-2560 ]รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
 
หน้า 63 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140