Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 03-12-2559 ]ประกวดการทำอาหารจากไก่ตะเภาทอง ในงานเกษตรกำแพงแสน
[ 02-12-2559 ]การประกวดจัดสวนถาดในภาชนะ ในหัวข้อ “เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙” ในงานเกษตร กพส.
[ 26-11-2559 ]โครงการ STEM EDUCATION นำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดิน
[ 22-11-2559 ]เด็กๆ จาก หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก มก.กพส. เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน”
[ 21-11-2559 ]คณะอาจารย์และนักเรียน รร.วัดสระพัง เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน”
[ 02-11-2559 ]ผู้อบรมหลักสูตร การผลิตผัก เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Smart Farm กว.
[ 31-10-2559 ]รายการ I AM เข้าถ่ายทำการแนะนำภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 14-10-2559 ]คณะผู้บริหาร Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านงานวิจัย
[ 14-10-2559 ]อบรมระยะสั้น หลักสูตร Certificate in ruminant nutrition and management ภายใต้โครงการ อะกริ-สคูล
[ 08-10-2559 ]อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1
[ 05-10-2559 ]โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
[ 17-09-2559 ]เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 3
[ 13-09-2559 ]บ.เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-09-2559 ]อบต.หัวถนน เข้ารับการฝึกอบรมด้านดิน และศึกษาดูงานโดมแมลง/โรงสีธัญโอสถ
[ 04-09-2559 ]อบรมเรื่องฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot