Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 14-02-2565 ]กิจกรรม “APIROM LAND”@KasetApirom cafe
[ 14-02-2565 ]ผู้บริหาร สสส. เข้าเยี่ยมชม โครงการโรงเรียนเกษตรอภิรมย์ และ กิจกรรมของร้าน
[ 08-02-2565 ]รับมอบใบรับรองGAP พืชอาหาร 6 ชนิด
[ 29-01-2565 ]บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
[ 20-01-2565 ]โครงการอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 8
[ 06-01-2565 ]ร่วมต้อนรับ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. และคณะ
[ 12-12-2564 ]อบรมหลักสูตรการผลิตผักให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2
[ 09-12-2564 ]ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18
[ 05-12-2564 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการดินเพื่อการเกษตร”
[ 30-11-2564 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติสู่การทำโครงงานวิทยฯ ของ รร.พระปริยัติธรรมฯ
[ 27-11-2564 ]บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญในการเป็น Keynote Speaker ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
[ 26-11-2564 ]โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
[ 18-11-2564 ]บุคลากรคณะฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 16-09-2564 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
[ 15-09-2564 ]ร่วมบรรยายเรื่องการใช้ Application เพื่อประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot