Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 31-01-2567 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี คณะเกษตร กำแพงแสน ในรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (Portfolio)
[ 28-01-2567 ]โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2566
[ 18-01-2567 ]รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จากร้านครุยสุพรรณ
[ 05-01-2567 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล”
[ 22-12-2566 ]คณะเกษตร กำแพงแสน เดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเฟ้นหานักวิทยาศาสตร์เกษตรรุ่นต่อไป
[ 16-12-2566 ]ฝึกอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ”
[ 03-12-2566 ]นิสิตภาควิชาพืชสวน คว้า 4 รางวัล จากงาน Orchid Expo งานเกษตรกำแพงแสน 2023
[ 28-11-2566 ]รับมอบทุนการศึกษา บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 27-11-2566 ]MOU การศึกษาระหว่างคณะเกษตร กำแพงแสน มก.กับจังหวัดน่าน และ คณะเกษตร กำแพงแสน กับ 61 รร.เครือข่าย
[ 20-11-2566 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 09-11-2566 ]กิจกรรม "OPEN HOUSE OPEN MIND OF KAMPHAENG SAEN CAMPUS 2023"
[ 01-11-2566 ]บุกโรงเรียน ชวนน้อง ม.6 ให้มาสมัครเรียนด้วยกัน
[ 31-10-2566 ]บุกโรงเรียน ชวนน้อง ม.6 ให้มาสมัครเรียนด้วยกัน
[ 18-10-2566 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในงานสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 57
[ 11-10-2566 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140