Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 09-01-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร กับโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
[ 05-01-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร กับโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
[ 19-12-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนวัดศาลาตึก
[ 29-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 และ โรงเรียนวิสุทธรังษี
[ 17-11-2559 ]ร่วมงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21”
[ 15-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
[ 09-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
[ 08-11-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี
[ 04-11-2559 ]นิสิต ร่วมกิจกรรม “มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 2”
[ 26-10-2559 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
[ 22-10-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมงานกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34
[ 19-10-2559 ]การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
[ 18-10-2559 ]โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
[ 15-10-2559 ]โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 12-09-2559 ]ร่วมโครงการ Model UN conference 2016
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140