Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 08-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-08-2561 ]โครงการสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู
[ 04-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-08-2561 ]โครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2561 ]ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561
[ 25-07-2561 ]ร่วมดำเนินกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
[ 24-07-2561 ]โครงการประชุมเชียร์ 2561
[ 19-07-2561 ]ร่วมดำเนินโครงการพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
[ 11-06-2561 ]ดำเนินการสอบสัมภาษณ์TCAS รอบที่ 3/1 แก่นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 05-06-2561 ]ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16
[ 23-04-2561 ]ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2
[ 21-04-2561 ]โครงการอบรม การบริหารจัดการโครงการ
[ 19-04-2561 ]โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 12 (Aggie Road)
[ 17-04-2561 ]ผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนพบคณบดี
[ 03-04-2561 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนช่วยกันใส่ปุ๋ยบำรุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140