Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 26-10-2559 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
[ 22-10-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมงานกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34
[ 19-10-2559 ]การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
[ 18-10-2559 ]โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
[ 15-10-2559 ]โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 12-09-2559 ]ร่วมโครงการ Model UN conference 2016
[ 06-09-2559 ]โครงการ “เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open house)"
[ 03-09-2559 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10
[ 30-08-2559 ]ต้อนรับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในการมอบทุนการศึกษา โครงการโควตาบุตรเกษตรกร
[ 28-08-2559 ]โครงการเกษตรกำแพงแสนรวมใจน้อมศิระสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
[ 27-08-2559 ]โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
[ 21-08-2559 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2559
[ 15-08-2559 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
[ 08-08-2559 ]พิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีไหว้ครู คณะเกษตร กำแพงแสน 2559
[ 03-08-2559 ]พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Chiba University
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140