Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 08-01-2562 ]บุคลากร นำ นร. ร่วมนำเสนอผลงานโปสเตอร์วิชาการระดับนานาชาติ ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพฯในงาน TISF
[ 26-12-2561 ]มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 04-12-2561 ]การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ
[ 04-12-2561 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561
[ 04-12-2561 ]การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป
[ 29-11-2561 ]เสวนา มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 3
[ 23-11-2561 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
[ 20-11-2561 ]โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
[ 30-10-2561 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี
[ 23-10-2561 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561
[ 17-10-2561 ]ร่วมการฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 16-10-2561 ]นิสิต 2 ทีม ไปแข่งขันจัดสวน ณ ศูนย์การค้า Blue Port หัวหิน
[ 14-10-2561 ]ร่วมการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 13-10-2561 ]ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 15-09-2561 ]กิจกรรม 4-H Club ระดับอุดมศึกษา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140