Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 18-01-2563 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS1 (Portfolio)
[ 17-01-2563 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร”
[ 09-01-2563 ]งานเลี้ยงต้อนรับ เนื่องในโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 12-12-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ปี 2562
[ 09-12-2562 ]พิธีมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562
[ 09-12-2562 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา
[ 06-12-2562 ]การแข่งขันการประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ
[ 06-12-2562 ]การแข่งขันการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป
[ 06-12-2562 ]แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
[ 21-11-2562 ]กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2562
[ 16-10-2562 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
[ 11-10-2562 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
[ 05-10-2562 ]ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
[ 29-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 28-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140