Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 27-01-2566 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2
[ 26-01-2566 ]การนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง มก. และ NU
[ 24-12-2565 ]โครงการทัวร์เมเจอร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-12-2565 ]รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตประจำปีการศึกษา 2565 จากบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 15-12-2565 ]แนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
[ 05-12-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-11-2565 ]สัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 1 (Portfolio)
[ 22-11-2565 ]ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต
[ 22-11-2565 ]Kasetsart University and Nagoya University Student Exchange Program 2022
[ 18-11-2565 ]ศึกษาดูงาน นวัตกรรมสายพันธุ์ผักและดอกไม้ งานฉลองครบ 40 ปี อีสท์ เวสท์ ซีด (ศรแดง)
[ 17-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
[ 16-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน รร.วิสุทธรังษี และ รร.กาญจนานุเคราะห์
[ 11-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน รร.บางปลาม้า และ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
[ 09-11-2565 ]แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-11-2565 ]แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาเอก ภายใต้โครง Joint Doctoral Degree Program ระหว่าง มก. กับ NU
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140