Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 29-03-2562 ]โครงการ AGGIE GAME ครั้งที่ 11
[ 26-03-2562 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 18-03-2562 ]โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-02-2562 ]โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 12-02-2562 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 08-02-2562 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ (Job fair)
[ 07-02-2562 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
[ 01-02-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประจำปีการศึกษา 2561
[ 18-01-2562 ]สอบสัมภาษณ์ โครงการรับเข้าศึกษาต่อด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (TCAS รอบที่ 1)
[ 08-01-2562 ]บุคลากร นำ นร. ร่วมนำเสนอผลงานโปสเตอร์วิชาการระดับนานาชาติ ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพฯในงาน TISF
[ 26-12-2561 ]มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 04-12-2561 ]การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ
[ 04-12-2561 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561
[ 04-12-2561 ]การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป
[ 29-11-2561 ]เสวนา มองโลกกว้างกับพี่เกษตร ครั้งที่ 3
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140